• ثبت نام کنید
  • خدمات غیر حضوری  همراه سلر

همراه سلر در خدمت کسب و کار شما

بسته ارسالی خود را به صورت یکجا و کمتر از چند دقیقه به ثبت برسانید

در این سرویس بسته های ارسالی شما در کمتر از یک روز به دست مشتریان حضوری یا انبار فروشگاه اینترنتی می رسد

کارشناسان پشتیبانی همراه سلر تا پایان توزیع بسته در کنار شما خواهند ماند

پنل اینترنتی

 

دردسر های حمل و نقل را به همراه سلر بسپارید